Rozpoczęcie procesu optymalizacji kosztów utrzymania budynków poprzedzone jest zazwyczaj dogłębną analizą przede wszystkim składowych kosztów eksploatacyjnych. W skład kosztów eksploatacyjnych zalicza się: zużycie mediów, zarządzanie nieruchomością, obsługę techniczną, sprzątanie powierzchni wspólnych, ubezpieczenie, podatki i wieczyste użytkowanie, ochronę. Pozostałe koszty, wpływające bezpośrednio na optymalizację kosztów utrzymania budynku to: media (energia elektryczna, woda, CT), koszty dodatkowych aranżacji, bądź usprawnień, reklama zewnętrzna, ubezpieczenie OC majątkowe, sprzątanie najmowanej powierzchni, materiały eksploatacyjne (np. oświetlenie). Jak skutecznie zarządzać tyloma komponentami, aby zwiększyć zdolność operacyjną przedsiębiorstwa? Odpowiedź dość oczywista tkwi w konstrukcji budynku i wykorzystaniu inteligentnych systemów automatycznego sterowania. Inteligentne budynki wpisują się w mainstream zarządzania, budownictwa i nowych technologii, jednak sama automatyzacja procesów zarządzania pojedynczymi komponentami już nie wystarcza. Okazuje się, że koszty eksploatacji budynku można bardzo mocno ograniczyć, korzystając z systemów automatyki budynkowej BMS. Pionierzy tematyki związanej z automatyką budynkową BMS potwierdzają, że system jest sprawdzony i co więcej to w BMS pokładają rozwój sektora Facility Managment. Inteligentne Zarządzanie Budynkiem to klucz do zwiększenia zdolności operacyjnej przedsiębiorstwa a BMS to system, który pozwala korelować pracę i zarządzać wieloma komponentami naraz.

BMS jest systemem wpisującym się w główne płaszczyzny rozwoju budownictwa i zarządzania, który fundamentalnie zmienia dotychczasowe podejście do administrowania budynkiem i tym samym zmienia zawód Facility Managera. Współczesne budownictwo to przede wszystkim wysoki standard bezpieczeństwa, energooszczędność, komfort użytkowania – a wszystko to w służbie ochrony środowiska. BMS jest zatem zmaterializowaną ideą rozwoju nowych technologii, budownictwa, zarządzania i ochrony środowiska.

Kiedy i jak wdrażać BMS? Najlepiej przewidzieć to na etapie projektowania budynku. Jednak nie jest to zawsze konieczne lub możliwe. Modernizacja budynku z wykorzystaniem systemu BMS zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród projektantów i inżynierów BMS.