O WYDARZENIU

Projekt BMS to nowa jakość w kalendarzu imprez branżowych. Połączenie biznesu, edukacji i integracji w najlepszym wydaniu.

Ideą wydarzenia  jest tworzenie flagowego, ogólnopolskiego miejsca spotkań dostawców i odbiorców zainteresowanych rozwojem oraz użytkowaniem systemów BMS, Smart Building i technologii automatyki budynkowej.

Celem Projekt BMS jest wspieranie rozwoju biznesu w obszarze zintegrowanej automatyki budynkowej w Polsce poprzez skupienie w jednym miejscu i czasie najważniejszych graczy: dostawców rozwiązań, kluczowych decydentów reprezentujących integratorów, instalatorów, służby techniczne, zarządców nieruchomością, osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy i pozyskiwaniem kontaktów w obszarze inteligentnego zarządzania budynkami oraz podmioty opiniotwórcze, media i instytucje.

Technologia Integracja Efektywność

Kompleksowe rozwiązania z zakresu systemów BMS, Smart Building i technologii automatyki budynkowej.
Najważniejsi gracze na rynku.

W trakcie dwudniowego wydarzenia przedstawiciele branży przekrojowo prezentują informacje na temat trendów, nowinek technologicznych i potrzeb sektora w zakresie Smart Building, systemów automatyki budynkowej i technologii zarządzania budynkami. Szczególny nacisk kładziemy na wzrastające wymogi ze strony użytkowników, postęp technologiczny, coraz wyższe standardy ekologiczne i energooszczędne oraz procesy certyfikacji obiektów.

Do dyspozycji uczestników przez pełne dwa dni jest część ekspozycyjna umożliwiająca prezentację i testowanie sprzętu oraz indywidualne konsultacje. Wieczorny bankiet i część integracyjna owocują w nieformalne kontakty, które jeszcze bardziej przekładają się na efektywną współpracę z partnerami biznesowymi.

Wydarzenie ujmuje problematykę w trzech głównych obszarach funkcjonalnych: technologia – integracja – efektywność, które to obszary stanowią kroki do minimalizacji kosztów, optymalizacji procesów, zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom budynków.

null

TECHNOLOGIA

Przekrojowe i kompleksowe przedstawienie rozwiązań w zakresie Smart Building, systemów automatyki budynkowej i technologii zarządzania budynkami z naciskiem na wzrastające wymogi ze strony użytkowników, postęp technologiczny, coraz wyższe standardy ekologiczne i energooszczędne oraz procesy certyfikacji obiektów. Dobór rozwiązań w zależności od typu inwestycji, wymogów formalnych i możliwości finansowych. Dostęp do najlepszych wzorców wdrożeń na rynku polskim i europejskim, prezentowanych przez ekspertów z branży.

null

INTEGRACJA

Omówienie sposobów na minimalizację kosztów i zwiększenie oszczędności poprzez integrację pracy systemów budynkowych. Systemy automatyki i technologie zarządzania budynkami rozwijane są, i będą w przyszłości, w kierunku zapewniającym możliwość jeszcze większej integracji pracy instalacji i urządzeń technicznych w budynkach, w tym m.in.: HVAC, systemy bezpieczeństwa, oświetlenie, sieci bezprzewodowe, zasilanie awaryjne UPS, monitoring zużycia mediów, zintegrowane systemy audio-video.

null

EFEKTYWNOŚĆ

Zaprezentowanie i wyartykułowanie korzyści, jakie płyną z zastosowania systemów BMS, Smart Building, technologii automatyki budynkowej w obiektach komercyjnych w tym m.in.: efektywność energetyczna budynków poprzez minimalizację kosztów, redukcja zużycia surowców energetycznych i emisji dwutlenku węgla, oszczędność dzięki integracji pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz oświetlenia, możliwości analizy danych dotyczących zużycia energii i mediów, osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa i komfortu wymaganego w nowoczesnych, dynamicznie zmiennych środowiskach biznesowych.

BMS