Przewidywane otwarcie rejestracji: lipiec/sierpień 2019.