Spotkanie inżynierów i projektantów BMS to wydarzenie branżowe, łączące pasjonatów, którzy zawodowo zajmują się projektowaniem i instalowaniem systemów BMS. Spotkanie inżynierów i projektantów systemów automatyki budynkowej BMS to przede wszystkim  możliwość rozwoju, wymiany cennych informacji merytorycznych i branżowych oraz nawiązania satysfakcjonujących znajomości biznesowych. Zadowolenie naszych dotychczasowych Uczestników i Partnerów jest najlepszą  rekomendacją dla nowych Uczestników.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Bo najświeższa wiedza branżowa jest zawsze najcenniejszym składnikiem know-how i stanowi o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  • Bo budowanie społeczności skupiającej się wokół BMS to być tu i teraz w centrum zmian a to doświadczenie najcenniejsze
  • Bo merytoryczne debaty są pełne praktycznych rozwiązań
  • Bo dobrze jest wiedzieć, w jakim kierunku zachodzą zmiany w środowisku skupionym wokół BMS

Tematyka tegorocznej edycji Projekt BMS będzie obejmować m.in.:

  • IOT jako model przyszłości automatyki budynkowej
  • Sztuczna inteligencja w zastosowaniach budynkowych: efektywność energetyczna, zarządzanie, bezpieczeństwo
  • Cykl życia nieruchomości: modernizacja w kontekście technologii
  • Funkcjonalność czy energooszczędność?