Oszacowanie kosztów wdrożenia systemu BMS jest procesem wielopłaszczyznowym i wymagającym. Do rozpoczęcia tego procesu niezbędna jest analiza oraz szczegółowy wywiad z inwestorem dotyczący oczekiwań, wymagań technologicznych czy prognoz odnoszących się do przyszłości i rozwoju budynku. Projekty systemów automatyki niejednokrotnie są rozbudowane i drogie, co może zniechęcać i prowadzić do rezygnacji z wdrożenia BMS. Jednak rezygnacja jest tylko pozorną oszczędnością. Wdrożenie systemu BMS prowadzi do oszczędności na poziomie nawet 30 % kosztów eksploatacji. Koszty wdrożenia BMS pozostają zatem w ścisłym związku z zyskami, które inwestor czy użytkownik będzie czerpał w przyszłości.

Zapraszamy do rozmów i konsultacji na temat kosztów wdrożenia BMS podczas nadchodzącej edycji wydarzenia Projekt BMS.