Wykład PLGBC – Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego otworzy drugi dzień konferencji projekt BMS 2016 tj. 13 października o godz. 9:00. Panel ekspercki wprowadzi uczestników w tematykę panelu dyskusyjnego.

W trakcie prelekcji PLGBC przedstawione zostaną główne założenia budownictwa zrównoważonego, systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM i LEED. Pani Ewa Kosmala, Członek Zarządu PLGBC, omówi 10 zasad środowiskowych w różnych systemach atestacji budynków.

Podczas wykładu i uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania: Jak powstają zrównoważone budynki i czym się charakteryzują? Jakie są założenia budownictwa zrównoważonego?  Jak BMS może podnieść zielone cechy budynku?

Więcej