PRELEKCJE - ZŁOCI PARTNERZY

WAGO ELWAG |

flexROOM – kompleksowe, energooszczędne rozwiązanie dla automatyki pomieszczeń

Wojciech Leciński | Menedżer Rynku Techniki Budynkowej

Wojciech Leciński | Menedżer Rynku Techniki Budynkowej | W firmie WAGO od wielu lat zajmuje się zastosowaniem rozwiązań technologicznych dla instalacji elektrycznych i automatyki w budynkach. Kieruje działem, który w Polsce odpowiada za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań WAGO do budynków.

flexROOM – kompleksowe, energooszczędne rozwiązanie dla automatyki pomieszczeń | WAGO flexROOM® – podczas prezentacji zostanie przedstawione unikalne rozwiązanie do kompleksowego sterowania i zarządzania pomieszczeniami. Rozwiązanie opiera się na tym, że wszystkie komponenty do sterowania temperaturą, oświetleniem, ochroną przeciwsłoneczną i innymi funkcjami pomieszczenia oraz aplikacja sterująca są już fabrycznie wbudowane w rozdzielnicę flex ROOM®. Indywidualne ustawienia wprowadza się kilkoma kliknięciami myszki i przez wpisanie parametrów w graficznym interfejsie, do którego wchodzi się przez serwer WWW zintegrowany ze sterownikiem aplikacji. W ten sposób – szybko i intuicyjnie – można „przesuwać” ściany, na nowo dzielić pomieszczenia i parametryzować grupy sterujące temperaturą, oświetleniem i zacienianiem. Głównymi zaletami tego rozwiązania są: bardzo łatwy i szybki rozruch, brak konieczności programowania, elastyczne zarządzanie funkcjami pomieszczeń, pełna integracja z systemem BMS.

+ O prelegencie

Wojciech Leciński | Menedżer Rynku Techniki Budynkowej | W firmie WAGO od wielu lat zajmuje się zastosowaniem rozwiązań technologicznych dla instalacji elektrycznych i automatyki w budynkach. Kieruje działem, który w Polsce odpowiada za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań WAGO do budynków.

+ O prelekcji

flexROOM – kompleksowe, energooszczędne rozwiązanie dla automatyki pomieszczeń | WAGO flexROOM® – podczas prezentacji zostanie przedstawione unikalne rozwiązanie do kompleksowego sterowania i zarządzania pomieszczeniami. Rozwiązanie opiera się na tym, że wszystkie komponenty do sterowania temperaturą, oświetleniem, ochroną przeciwsłoneczną i innymi funkcjami pomieszczenia oraz aplikacja sterująca są już fabrycznie wbudowane w rozdzielnicę flex ROOM®. Indywidualne ustawienia wprowadza się kilkoma kliknięciami myszki i przez wpisanie parametrów w graficznym interfejsie, do którego wchodzi się przez serwer WWW zintegrowany ze sterownikiem aplikacji. W ten sposób – szybko i intuicyjnie – można „przesuwać” ściany, na nowo dzielić pomieszczenia i parametryzować grupy sterujące temperaturą, oświetleniem i zacienianiem. Głównymi zaletami tego rozwiązania są: bardzo łatwy i szybki rozruch, brak konieczności programowania, elastyczne zarządzanie funkcjami pomieszczeń, pełna integracja z systemem BMS.

AMPIO SMART HOME |

Ampio Smart Home – wyzwania i zagrożenia technologii BMS w budownictwie naszych czasów

Wojciech Michnowicz

Ampio Smart Home

Wojciech Michnowicz | Specjalista branży zabezpieczeń systemów informacyjnych. Od 2000 roku związany z rynkiem nowych technologii, od 4 lat związany z Ampio Smart Home. Uczestniczy w rozwoju produktów firmy, współtworzy innowacyjne, unikalne na rynku rozwiązania a także zajmuje się dystrybucją. Współpracuje z zespołem specjalistów BMS wspierających na co dzień instalatorów w implementacji nowoczesnych technologii dla klientów, którzy zaufali marce Ampio Smart Home.

Ampio Smart Home – wyzwania i zagrożenia technologii BMS w budownictwie naszych czasów | Inteligentny dom, podobnie jak smartphone, laptop, smartwatch, powoli staje się znakiem naszych czasów. Choć jeszcze nie tak dawno wydawał się być nieosiągalnym finansowo, budzącym niepewność gadżetem o wątpliwej funkcjonalności. Podjęliśmy wyzwanie obalenia pejoratywnych opinii wypuszczając na rynek w 2008 roku Ampio Smart Home. Do dziś stajemy w obliczu nowych wyzwań, nowych zagrożeń. To dzięki świadomości dynamicznie powstających zagrożeń, dostarczamy system bezpieczny, niezawodny i przyjazny. Na przykładzie Ampio Smart Home przedstawimy możliwości tworzenia zaawansowanych systemów typu BMS oraz możliwości ich integracji, która wg nas ma kluczowe znaczenie. Omówione przykłady wskażą w jaki sposób przygotowywać instalacje, aby możliwe było implementowanie systemów BMS bez narażania ich na zagrożenia. Zapraszam na prezentację.

+ O prelegencie

Wojciech Michnowicz | Specjalista branży zabezpieczeń systemów informacyjnych. Od 2000 roku związany z rynkiem nowych technologii, od 4 lat związany z Ampio Smart Home. Uczestniczy w rozwoju produktów firmy, współtworzy innowacyjne, unikalne na rynku rozwiązania a także zajmuje się dystrybucją. Współpracuje z zespołem specjalistów BMS wspierających na co dzień instalatorów w implementacji nowoczesnych technologii dla klientów, którzy zaufali marce Ampio Smart Home.

+ O prelekcji

Ampio Smart Home – wyzwania i zagrożenia technologii BMS w budownictwie naszych czasów | Inteligentny dom, podobnie jak smartphone, laptop, smartwatch, powoli staje się znakiem naszych czasów. Choć jeszcze nie tak dawno wydawał się być nieosiągalnym finansowo, budzącym niepewność gadżetem o wątpliwej funkcjonalności. Podjęliśmy wyzwanie obalenia pejoratywnych opinii wypuszczając na rynek w 2008 roku Ampio Smart Home. Do dziś stajemy w obliczu nowych wyzwań, nowych zagrożeń. To dzięki świadomości dynamicznie powstających zagrożeń, dostarczamy system bezpieczny, niezawodny i przyjazny. Na przykładzie Ampio Smart Home przedstawimy możliwości tworzenia zaawansowanych systemów typu BMS oraz możliwości ich integracji, która wg nas ma kluczowe znaczenie. Omówione przykłady wskażą w jaki sposób przygotowywać instalacje, aby możliwe było implementowanie systemów BMS bez narażania ich na zagrożenia. Zapraszam na prezentację.

GLOBAL CONTROL 5 |

Wyznaczamy trendy, dlatego wybiera nas świat

Jakub Ćwiek | Manager Działu Sprzedaży

Jakub Ćwiek | Manager Działu Sprzedaży | Absolwent Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od ponad 10 lat aktywny zawodowo w branży instalacji niskoprądowych oraz automatyki budynkowej. Brał udział w realizacji ponad 50 projektów w całej Polsce i za granicą zdobywając doświadczenie w projektowaniu, sprzedaży oraz instalacji. Aktywnie uczestniczył w wprowadzaniu na rynek polski nowych produktów i rozwiązań. Jako Manager Działu Sprzedaży w GC5 współpracuje z firmami partnerskimi oraz biurami projektowymi w celu upowszechniania stosowania systemu automatyki budynkowej iSMA (Intelligent Solution Managing Automation). Koordynuje prace działu projektowego oraz działu handlowego, realizując projekty dla polskich i zagranicznych partnerów. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje w zakresie stosowania otwartej platformy Niagara Framework, na której oparty jest system iSMA.

Wyznaczamy trendy, dlatego wybiera nas świat | Dynamicznie rozwijająca się branża automatyki budynkowej wymusza na jej graczach konieczność szybkiego i elastycznego reagowania na zachodzące zmiany oraz dopasowania swojej oferty. Pokażemy na przykładzie systemu iSMA (Intelligent Solution Managing Automation) jak przygotowujemy ofertę szytą na miarę, jak słuchamy klienta i spełniamy jego oczekiwania. Zdradzimy za co nasi partnerzy cenią produkty iSMA i przedstawimy ich największe zalety. Ale przede wszystkim zaprezentujemy nasze jesienne premiery. Zapraszamy!

+ O prelegencie

Jakub Ćwiek | Manager Działu Sprzedaży | Absolwent Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od ponad 10 lat aktywny zawodowo w branży instalacji niskoprądowych oraz automatyki budynkowej. Brał udział w realizacji ponad 50 projektów w całej Polsce i za granicą zdobywając doświadczenie w projektowaniu, sprzedaży oraz instalacji. Aktywnie uczestniczył w wprowadzaniu na rynek polski nowych produktów i rozwiązań. Jako Manager Działu Sprzedaży w GC5 współpracuje z firmami partnerskimi oraz biurami projektowymi w celu upowszechniania stosowania systemu automatyki budynkowej iSMA (Intelligent Solution Managing Automation). Koordynuje prace działu projektowego oraz działu handlowego, realizując projekty dla polskich i zagranicznych partnerów. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje w zakresie stosowania otwartej platformy Niagara Framework, na której oparty jest system iSMA.

+ O prelekcji

Wyznaczamy trendy, dlatego wybiera nas świat | Dynamicznie rozwijająca się branża automatyki budynkowej wymusza na jej graczach konieczność szybkiego i elastycznego reagowania na zachodzące zmiany oraz dopasowania swojej oferty. Pokażemy na przykładzie systemu iSMA (Intelligent Solution Managing Automation) jak przygotowujemy ofertę szytą na miarę, jak słuchamy klienta i spełniamy jego oczekiwania. Zdradzimy za co nasi partnerzy cenią produkty iSMA i przedstawimy ich największe zalety. Ale przede wszystkim zaprezentujemy nasze jesienne premiery. Zapraszamy!

PRELEKCJE - SREBRNI PARTNERZY

ZDANIA |

Innowacyjne rozwiązania w systemie iBASe™ jako efekt uczestnictwa ZDANIA Sp. z o.o. w realizacji projektu w ramach POIG 1.4

dr inż. Grzegorz Hayduk | Kierownik Działu Badawczo-rozwojowego firmy ZDANIA

dr inż. Grzegorz Hayduk | Kierownik Działu Badawczo-rozwojowego firmy ZDANIA | Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Obecnie kierownik działu badawczo-rozwojowego firmy ZDANIA Sp. z o.o. oraz starszy wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Od 20 lat związany z branżą automatyki budynków, a w szczególności technologii LonWorks i systemów BMS dużych obiektów. Specjalizuje się w technologiach komunikacyjnych dla automatyki budynku, gdzie obszarem zainteresowań jest również Internet of Things jako połączenie technologii komunikacyjnych i informatycznych wysokiego poziomu.

Innowacyjne rozwiązania w systemie iBASe™ jako efekt uczestnictwa ZDANIA Sp. z o.o. w realizacji projektu w ramach POIG 1.4 | W latach 2012-2015 ZDANIA zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków”. Jednym z celów badań przemysłowych prowadzonych w projekcie było opracowanie własnej implementacji stosu protokołu transmisji danych zgodnego z normą EN 14908 (LON) niezależnej od dedykowanych mikrokontrolerów NeuronChip®. W prezentacji przedstawiona zostanie rodzina sterowników iBASe™, w której możliwym jest stosowanie wymiennych modułów procesorów obsługujących protokoły LON, BACnet i MODBUS, zarówno w wersjach przewodowych TP i Ethernet/IP, jak i wersji z wykorzystaniem kanału WiFi. Rozwiązanie takie otwiera drogę do wdrożenia wersji systemu BMS iBASe™ z wykorzystaniem technologii IoT oraz platform chmurowych.

+ O prelegencie

dr inż. Grzegorz Hayduk | Kierownik Działu Badawczo-rozwojowego firmy ZDANIA | Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Obecnie kierownik działu badawczo-rozwojowego firmy ZDANIA Sp. z o.o. oraz starszy wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Od 20 lat związany z branżą automatyki budynków, a w szczególności technologii LonWorks i systemów BMS dużych obiektów. Specjalizuje się w technologiach komunikacyjnych dla automatyki budynku, gdzie obszarem zainteresowań jest również Internet of Things jako połączenie technologii komunikacyjnych i informatycznych wysokiego poziomu.

+ O prelekcji

Innowacyjne rozwiązania w systemie iBASe™ jako efekt uczestnictwa ZDANIA Sp. z o.o. w realizacji projektu w ramach POIG 1.4 | W latach 2012-2015 ZDANIA zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pt. „Opracowanie platformy technologicznej dla zintegrowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa budynków”. Jednym z celów badań przemysłowych prowadzonych w projekcie było opracowanie własnej implementacji stosu protokołu transmisji danych zgodnego z normą EN 14908 (LON) niezależnej od dedykowanych mikrokontrolerów NeuronChip®. W prezentacji przedstawiona zostanie rodzina sterowników iBASe™, w której możliwym jest stosowanie wymiennych modułów procesorów obsługujących protokoły LON, BACnet i MODBUS, zarówno w wersjach przewodowych TP i Ethernet/IP, jak i wersji z wykorzystaniem kanału WiFi. Rozwiązanie takie otwiera drogę do wdrożenia wersji systemu BMS iBASe™ z wykorzystaniem technologii IoT oraz platform chmurowych.

ELMARK Automatyka |

ICONICS Energy Smart Buildings

Marek Falkowski | Business Development Manager

Marek Falkowski | Business Development Manager | Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechatroniki oraz studiów podyplomowych Informatyka Przemysłowa. Business Development Manager w firmie Elmark Automatyka, która jest autoryzowanym dystrybutorem światowych liderów w branży automatyki przemysłowej takich jak np. Moxa, Advantech, ICONICS., prowadząca także Autoryzowane Centrum Szkoleniowe koncernu Rockwell Automation. Od ponad 5 lat aktywnie związany ze sprzedażą rozwiązań w branży technicznej. Specjalizuje się we współczesnych technologiach informatycznych oraz w rozwiązaniach zaawansowanych systemów przemysłowych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów.

ICONICS Energy Smart Buildings | Prezentacja rozwiązania ICONICS BMS Advance Workstation – pierwszego 64-bit oprogramowania BMS zaprojektowanego zgodnie z najwyższym poziomem zgodności z BACnet – B-AWS Advanced Workstation Device Profile. Omówione zostaną efekty wdrożenia  system BMS wzbogaconego o technologię wykrywania usterek i narzędzia do analizy zużycia energii w kampusie Microsof (125 budynków, 2 mln punktów, 30 tys. urządzeń)

+ O prelegencie

Marek Falkowski | Business Development Manager | Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechatroniki oraz studiów podyplomowych Informatyka Przemysłowa. Business Development Manager w firmie Elmark Automatyka, która jest autoryzowanym dystrybutorem światowych liderów w branży automatyki przemysłowej takich jak np. Moxa, Advantech, ICONICS., prowadząca także Autoryzowane Centrum Szkoleniowe koncernu Rockwell Automation. Od ponad 5 lat aktywnie związany ze sprzedażą rozwiązań w branży technicznej. Specjalizuje się we współczesnych technologiach informatycznych oraz w rozwiązaniach zaawansowanych systemów przemysłowych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją. Posiada doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów.

+ O prelekcji

ICONICS Energy Smart Buildings | Prezentacja rozwiązania ICONICS BMS Advance Workstation – pierwszego 64-bit oprogramowania BMS zaprojektowanego zgodnie z najwyższym poziomem zgodności z BACnet – B-AWS Advanced Workstation Device Profile. Omówione zostaną efekty wdrożenia  system BMS wzbogaconego o technologię wykrywania usterek i narzędzia do analizy zużycia energii w kampusie Microsof (125 budynków, 2 mln punktów, 30 tys. urządzeń)

DISTECH CONTROLS |

Rozwiązania Internet of Things (IoT) dla efektywnych budynków

Krzysztof Jasiński | Prezes Zarządu

Distech Controls

Krzysztof Jasiński | Prezes Zarządu | Ponad 25 lat doświadczenia w branży automatyki budynków na stanowiskach związanych z projektowaniem, wykonawstwem i serwisem systemów automatyki wielu producentów zaowocowało dobrą znajomością zarówno samej technologii i instalacji HVAC jak również automatyki i systemów BMS na każdym etapie ich funkcjonowania. Od 2007 związany Distech Controls a od 2012 na stanowisku Prezesa Zarządu Distech Controls Poland.

Rozwiązania Internet of Things (IoT) dla efektywnych budynków | Pokażemy rozwiązania pozwalające na tworzenie wysoce efektywnych energetycznie instalacji budynkowych z wykorzystaniem koncepcji i technologii Internetu rzeczy IoT. Dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na problem Distech Controls tworzy łatwe do zaprojektowania i wdrożenia otwarte systemy, pozwalające osiągnąć ponadprzeciętne efekty ekonomiczne na każdym etapie inwestycji, które były dotąd niemożliwe do uzyskania innymi metodami. Pokażemy ich źródła, najnowszy sprzęt, oprogramowanie i nowe inspirujące własności, które otwierają niespodziewane możliwości.

+ O prelegencie

Krzysztof Jasiński | Prezes Zarządu | Ponad 25 lat doświadczenia w branży automatyki budynków na stanowiskach związanych z projektowaniem, wykonawstwem i serwisem systemów automatyki wielu producentów zaowocowało dobrą znajomością zarówno samej technologii i instalacji HVAC jak również automatyki i systemów BMS na każdym etapie ich funkcjonowania. Od 2007 związany Distech Controls a od 2012 na stanowisku Prezesa Zarządu Distech Controls Poland.

+ O prelekcji

Rozwiązania Internet of Things (IoT) dla efektywnych budynków | Pokażemy rozwiązania pozwalające na tworzenie wysoce efektywnych energetycznie instalacji budynkowych z wykorzystaniem koncepcji i technologii Internetu rzeczy IoT. Dzięki innowacyjnemu spojrzeniu na problem Distech Controls tworzy łatwe do zaprojektowania i wdrożenia otwarte systemy, pozwalające osiągnąć ponadprzeciętne efekty ekonomiczne na każdym etapie inwestycji, które były dotąd niemożliwe do uzyskania innymi metodami. Pokażemy ich źródła, najnowszy sprzęt, oprogramowanie i nowe inspirujące własności, które otwierają niespodziewane możliwości.

APA GROUP |

Galeria handlowa jako źródło analizy danych

Artur Pollak | Prezes Zarządu

Artur Pollak | Prezes Zarządu | Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Galeria handlowa jako źródło analizy danych | Setki kupujących każdego dnia, 130 najemców, dziesiątki korytarzy i pomieszczeń, ogromne pobory energii i 40.000 m² powierzchni oświetlenia. Czy galeria handlowa może być interesującym źródłem analizy danych? W naszej prezentacji przedstawimy jedno z największych centrów handlowych w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie każdego dnia robią zakupy i spędzają czas wolny setki klientów. Obiekt, w którym znajdują się nie tylko sklepy i butiki, ale również restauracje, plac zabaw, sieciowe kino, siłownia, tor do gokartów i parking na 1130 samochodów, nie należy do prostych w zarządzaniu. Gigantyczne pobory energii, konieczność oświetlenia olbrzymich przestrzeni i czuwanie nad bezpieczeństwem najemców oraz kupujących sprawiają, że właściciel obiektu zmuszony jest do szukania rozwiązań, które zmniejszą koszty, oszczędzają czas i ułatwiają rozliczenia z poszczególnymi podmiotami.

+ O prelegencie

Artur Pollak | Prezes Zarządu | Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

+ O prelekcji

Galeria handlowa jako źródło analizy danych | Setki kupujących każdego dnia, 130 najemców, dziesiątki korytarzy i pomieszczeń, ogromne pobory energii i 40.000 m² powierzchni oświetlenia. Czy galeria handlowa może być interesującym źródłem analizy danych? W naszej prezentacji przedstawimy jedno z największych centrów handlowych w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie każdego dnia robią zakupy i spędzają czas wolny setki klientów. Obiekt, w którym znajdują się nie tylko sklepy i butiki, ale również restauracje, plac zabaw, sieciowe kino, siłownia, tor do gokartów i parking na 1130 samochodów, nie należy do prostych w zarządzaniu. Gigantyczne pobory energii, konieczność oświetlenia olbrzymich przestrzeni i czuwanie nad bezpieczeństwem najemców oraz kupujących sprawiają, że właściciel obiektu zmuszony jest do szukania rozwiązań, które zmniejszą koszty, oszczędzają czas i ułatwiają rozliczenia z poszczególnymi podmiotami.

SIEMENS |

Zwiększanie efektywności budynków poprzez aktywne zaangażowanie użytkowników oraz operatorów

Dariusz Romejko | Kierownik Produktu: System automatyki i zarządzania budynkiem Desigo firmy Siemens

Dariusz Romejko | Kierownik Produktu: System automatyki i zarządzania budynkiem Desigo firmy Siemens | W firmie Siemens kieruje działem odpowiedzialnym za system automatyki i zarządzania budynkiem – Desigo oraz  wdrożeniem narzędzi wspierających proces projektowania i rozwiązaniami poprawiającymi efektywność energetyczną. Z rynkiem systemów automatyki budynkowej związany od ponad 15 lat w zakresie ich projektowania, uruchomienia oraz serwisowania.

Zwiększanie efektywności budynków poprzez aktywne zaangażowanie użytkowników oraz operatorów | Pod hasłem „Zwiększanie efektywności budynków poprzez aktywne zaangażowanie użytkowników oraz operatorów” pokażemy jak budynki komercyjne mogą być komfortowe, a jednocześnie oferować ekonomiczną eksploatację.
Użytkownicy pomieszczenia mają możliwości obsługi instalacji HVAC, oświetlenia i żaluzji z poziomu jednego zadajnika pomieszczeniowego. Pokażemy inne sposoby sterowania pracą instalacji w pomieszczeniu.  Rozwiązanie Smart Room Operator umożliwia na obsługę z komputera, tabletu lub smartphone’a. Wszystkie rozwiązania zawierają funkcję RoomOptiControl, która pomaga użytkownikom osiągnąć efektywnie energetyczną prace instalacji w pomieszczeniu. RoomOptiControl wykrywa nieuzasadnione zużycie energii i prezentuje ten stan za pomocą symbolu Zielonego Listka. Jeżeli zużycie energii jest za wysokie, symbol Zielonego Listka na zadajniku pomieszczeniowym lub w rozwiązaniu Smart Room Operator zmienia się z koloru zielonego na czerwony. Naciśnięcie symbolu przywraca optymalnie energetycznie tryb pracy instalacji, a Zielony Listek ponowie staje się zielony. Pozwala to użytkownikom pomieszczenia na aktywne oszczędzanie energii – bez żadnej wiedzy technicznej.

+ O prelegencie

Dariusz Romejko | Kierownik Produktu: System automatyki i zarządzania budynkiem Desigo firmy Siemens | W firmie Siemens kieruje działem odpowiedzialnym za system automatyki i zarządzania budynkiem – Desigo oraz  wdrożeniem narzędzi wspierających proces projektowania i rozwiązaniami poprawiającymi efektywność energetyczną. Z rynkiem systemów automatyki budynkowej związany od ponad 15 lat w zakresie ich projektowania, uruchomienia oraz serwisowania.

+ O prelekcji

Zwiększanie efektywności budynków poprzez aktywne zaangażowanie użytkowników oraz operatorów | Pod hasłem „Zwiększanie efektywności budynków poprzez aktywne zaangażowanie użytkowników oraz operatorów” pokażemy jak budynki komercyjne mogą być komfortowe, a jednocześnie oferować ekonomiczną eksploatację.
Użytkownicy pomieszczenia mają możliwości obsługi instalacji HVAC, oświetlenia i żaluzji z poziomu jednego zadajnika pomieszczeniowego. Pokażemy inne sposoby sterowania pracą instalacji w pomieszczeniu.  Rozwiązanie Smart Room Operator umożliwia na obsługę z komputera, tabletu lub smartphone’a. Wszystkie rozwiązania zawierają funkcję RoomOptiControl, która pomaga użytkownikom osiągnąć efektywnie energetyczną prace instalacji w pomieszczeniu. RoomOptiControl wykrywa nieuzasadnione zużycie energii i prezentuje ten stan za pomocą symbolu Zielonego Listka. Jeżeli zużycie energii jest za wysokie, symbol Zielonego Listka na zadajniku pomieszczeniowym lub w rozwiązaniu Smart Room Operator zmienia się z koloru zielonego na czerwony. Naciśnięcie symbolu przywraca optymalnie energetycznie tryb pracy instalacji, a Zielony Listek ponowie staje się zielony. Pozwala to użytkownikom pomieszczenia na aktywne oszczędzanie energii – bez żadnej wiedzy technicznej.

BELIMO |

Sterowanie cyfrowe i technika bezprzewodowa elementów peryferyjnych BMS w instalacjach HVAC

mgr inż. Ryszard Buczek | Kierownik ds. Kluczowych Obiektów

mgr inż. Ryszard Buczek | Kierownik ds. Kluczowych Obiektów | Jest pracownikiem BELIMO od ponad 15 lat. Ma bogate doświadczenie związane z elementami wykonawczymi stosowanymi w układach HVAC budynków biurowych. Zajmuje się doradztwem projektowym w zakresie doboru siłowników do przepustnic powietrza a także układów VAV, regulacji wodnych systemów grzewczych i chłodniczych.  Zajmuje się także doradztwem i doborem czujników z oferty Thermokon.

Sterowanie cyfrowe i technika bezprzewodowa elementów peryferyjnych BMS w instalacjach HVAC | W prelekcji zostaną omówione dostępne rozwiązania BELIMO sterowanych cyfrowo elementów wykonawczych w HVAC. Przedstawione ich właściwości oraz przykłady zastosowań. Wskazane będą specyficzne cechy urządzeń i przykładowe możliwości ich wykorzystania.

Technika bezprzewodowa zostanie omówiona na przykładzie elementów pomiarowych, wykonawczych oraz sterujących. Wskazane będą przykładowe aplikacje i korzyści z zastosowania tej technologii.

+ O prelegencie

mgr inż. Ryszard Buczek | Kierownik ds. Kluczowych Obiektów | Jest pracownikiem BELIMO od ponad 15 lat. Ma bogate doświadczenie związane z elementami wykonawczymi stosowanymi w układach HVAC budynków biurowych. Zajmuje się doradztwem projektowym w zakresie doboru siłowników do przepustnic powietrza a także układów VAV, regulacji wodnych systemów grzewczych i chłodniczych.  Zajmuje się także doradztwem i doborem czujników z oferty Thermokon.

+ O prelekcji

Sterowanie cyfrowe i technika bezprzewodowa elementów peryferyjnych BMS w instalacjach HVAC | W prelekcji zostaną omówione dostępne rozwiązania BELIMO sterowanych cyfrowo elementów wykonawczych w HVAC. Przedstawione ich właściwości oraz przykłady zastosowań. Wskazane będą specyficzne cechy urządzeń i przykładowe możliwości ich wykorzystania.

Technika bezprzewodowa zostanie omówiona na przykładzie elementów pomiarowych, wykonawczych oraz sterujących. Wskazane będą przykładowe aplikacje i korzyści z zastosowania tej technologii.

PRELEKCJE - EKSPERCI

PANEL DYSKUSYJNY | Efektowny czy efektywny? Jak BMS wpływa na energooszczędność budynków?

13 października 2016, godz. 10:40 – 11:50

Panel Dyskusyjny

W panelu dyskusyjnym wezmą udział m.in.: przedstawiciel KAPE – Krajowej Agencji Poszanowania Energii – pan Michał Pierzchalski – Dyrektor Pracowni Projektów Budynków Energooszczędnych KAPE, pani Ewa Kosmala, Członek Zarządu PLGBC reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Pan Paweł Kwasnowski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczaej im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr inż. Andrzej Dudała, Kierownik Sekcji BMS, Campus 600-lecia Odnowienia UJ, który zabierze głos jako użytkownik systemów BMS, pan Damian Kaczmarek, Prodam, który będzie reprezentował stanowisko firm o profilu integrator.

Efektowny czy efektywny? Jak BMS wpływa na energooszczędność budynków? | W trakcie panelu dyskutanci przyjrzą się certyfikacji, normom i prawu UE, i odpowiedzą na pytania, które aspekty należy wziąć pod uwagę przy doborze BMS, by osiągnąć energooszczędność budynku oraz w jakim stopniu BMS wpływa na energooszczędność budynków. Ponadto omówione zostaną dodatkowe funkcjonalności uzyskane w inwestycji w BMS oraz korzyści jakie otrzyma zarządca nieruchomości i ich najemca.

Pytania, które zostaną omówione w trakcie debaty:

  • Certyfikacja, norma, prawo UE – które aspekty należy wziąć pod uwagę przy doborze BMS by osiągnąć energooszczędność budynku?
  • Czy i w jakim stopniu BMS wpływa na energooszczędność budynków ?
  • Jakie dodatkowe funkcjonalności uzyskamy inwestując w BMS?
  • Jakie bezpośrednie korzyści otrzyma zarządca nieruchomości, a jakie korzyści otrzyma najemca?
  • Kiedy inwestycja w system BMS staje się opłacalna?

 

+ O uczestnikach

W panelu dyskusyjnym wezmą udział m.in.: przedstawiciel KAPE – Krajowej Agencji Poszanowania Energii – pan Michał Pierzchalski – Dyrektor Pracowni Projektów Budynków Energooszczędnych KAPE, pani Ewa Kosmala, Członek Zarządu PLGBC reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Pan Paweł Kwasnowski z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczaej im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr inż. Andrzej Dudała, Kierownik Sekcji BMS, Campus 600-lecia Odnowienia UJ, który zabierze głos jako użytkownik systemów BMS, pan Damian Kaczmarek, Prodam, który będzie reprezentował stanowisko firm o profilu integrator.

+ O debacie

Efektowny czy efektywny? Jak BMS wpływa na energooszczędność budynków? | W trakcie panelu dyskutanci przyjrzą się certyfikacji, normom i prawu UE, i odpowiedzą na pytania, które aspekty należy wziąć pod uwagę przy doborze BMS, by osiągnąć energooszczędność budynku oraz w jakim stopniu BMS wpływa na energooszczędność budynków. Ponadto omówione zostaną dodatkowe funkcjonalności uzyskane w inwestycji w BMS oraz korzyści jakie otrzyma zarządca nieruchomości i ich najemca.

Pytania, które zostaną omówione w trakcie debaty:

  • Certyfikacja, norma, prawo UE – które aspekty należy wziąć pod uwagę przy doborze BMS by osiągnąć energooszczędność budynku?
  • Czy i w jakim stopniu BMS wpływa na energooszczędność budynków ?
  • Jakie dodatkowe funkcjonalności uzyskamy inwestując w BMS?
  • Jakie bezpośrednie korzyści otrzyma zarządca nieruchomości, a jakie korzyści otrzyma najemca?
  • Kiedy inwestycja w system BMS staje się opłacalna?

 

PANEL EKSPERCKI |

Building Automation – A Connected Future, how will you position your Company?

Roger Woodward | Vice President and Managing Director, EMEA region of Tridium

Roger Woodward | Vice President and Managing Director, EMEA region of Tridium | Roger Woodward has been in the Building Controls market for over 30 years and is a recipient of the Lifetime Achievement Award from the Building Controls Industry Association (BCIA). He also served for four years as the Chairman of the Building Controls trade association.

Now Vice President and Managing Director, EMEA region of Tridium, the global leader in open platforms, application software frameworks, automation infrastructure technology, energy management and device-to-enterprise integration solutions. Tridium’s Niagara software technology and applications have fundamentally changed the way devices and systems connect, integrate and interoperate with each other and the enterprise via the web.

 

Building Automation – A Connected Future, how will you position your Company? | The IoT is expected to grow to 50bn connected devices by 2020. 40% of this will be in buildings. Where are we today? What are the market trends? What technology business models will be used? How will you position your company?

W trakcie konferencji wykład będzie tłumaczony na język polski.

+ O prelegencie

Roger Woodward | Vice President and Managing Director, EMEA region of Tridium | Roger Woodward has been in the Building Controls market for over 30 years and is a recipient of the Lifetime Achievement Award from the Building Controls Industry Association (BCIA). He also served for four years as the Chairman of the Building Controls trade association.

Now Vice President and Managing Director, EMEA region of Tridium, the global leader in open platforms, application software frameworks, automation infrastructure technology, energy management and device-to-enterprise integration solutions. Tridium’s Niagara software technology and applications have fundamentally changed the way devices and systems connect, integrate and interoperate with each other and the enterprise via the web.

 

+ O prelekcji

Building Automation – A Connected Future, how will you position your Company? | The IoT is expected to grow to 50bn connected devices by 2020. 40% of this will be in buildings. Where are we today? What are the market trends? What technology business models will be used? How will you position your company?

W trakcie konferencji wykład będzie tłumaczony na język polski.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Metodyka oceny wpływu systemów BMS na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232

Paweł Kwasnowski | Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Paweł Kwasnowski | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | Starszy wykładowca AGH w Krakowie z prawie 40 letnim stażem naukowym i dydaktycznym. Współtwórca specjalności Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Współzałożyciel i prezes zarządu firmy ZDANIA Sp. z o.o. Promotor idei otwartości w systemach automatyki budynków oraz integracji systemów automatyki i systemów bezpieczeństwa budynków na poziomie obiektowym. Członek  Komitetów Technicznych KT 173 (Polski Komitet Normalizacyjny) oraz TC 247 (Europejski Komitet Normalizacyjny) zajmujących się normalizacją w dziedzinie systemów automatyki, sterowania i technicznego zarządzania budynkami.

Metodyka oceny wpływu systemów BMS na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232 | Efektywność energetyczna budynków  jest zależna od wielu czynników. Podstawowym czynnikiem jest oczywiście jakość izolacji termicznej przegród zewnętrznych, ale równie ważnymi czynnikami są rozwiązania techniczne instalacji technologicznych budynku oraz metody sterowania tymi instalacjami.
Norma PN-EN 15232 pozwala zidentyfikować te czynniki i ocenić, w jakich warunkach systemy automatyki i zarządzania budynkami mają największy wpływ na efektywność energetyczną. W normie  przedstawiono również kilka metod oceny wpływu systemu automatyki i  BMS na obniżenie zużycia energii, począwszy od prostej metody check-listy, poprzez metodę współczynników efektywności energetycznej, kończąc na dokładnych metodach obliczeniowych.
W prezentacji omówiona zostanie klasyfikacja wpływu systemów automatyki i BMS na efektywność energetyczną budynków w zależności od zastosowanych rozwiązań instalacji technologicznych i metod sterowania, a także zaprezentowane zostaną metody oceny wpływu systemu automatyki w powiązaniu z instalacjami technologicznymi na obniżenie zużycia energii przez budynki.

+ O prelegencie

Paweł Kwasnowski | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej | Starszy wykładowca AGH w Krakowie z prawie 40 letnim stażem naukowym i dydaktycznym. Współtwórca specjalności Automatyka Przemysłowa i Automatyka Budynków na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Współzałożyciel i prezes zarządu firmy ZDANIA Sp. z o.o. Promotor idei otwartości w systemach automatyki budynków oraz integracji systemów automatyki i systemów bezpieczeństwa budynków na poziomie obiektowym. Członek  Komitetów Technicznych KT 173 (Polski Komitet Normalizacyjny) oraz TC 247 (Europejski Komitet Normalizacyjny) zajmujących się normalizacją w dziedzinie systemów automatyki, sterowania i technicznego zarządzania budynkami.

+ O prelekcji

Metodyka oceny wpływu systemów BMS na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15232 | Efektywność energetyczna budynków  jest zależna od wielu czynników. Podstawowym czynnikiem jest oczywiście jakość izolacji termicznej przegród zewnętrznych, ale równie ważnymi czynnikami są rozwiązania techniczne instalacji technologicznych budynku oraz metody sterowania tymi instalacjami.
Norma PN-EN 15232 pozwala zidentyfikować te czynniki i ocenić, w jakich warunkach systemy automatyki i zarządzania budynkami mają największy wpływ na efektywność energetyczną. W normie  przedstawiono również kilka metod oceny wpływu systemu automatyki i  BMS na obniżenie zużycia energii, począwszy od prostej metody check-listy, poprzez metodę współczynników efektywności energetycznej, kończąc na dokładnych metodach obliczeniowych.
W prezentacji omówiona zostanie klasyfikacja wpływu systemów automatyki i BMS na efektywność energetyczną budynków w zależności od zastosowanych rozwiązań instalacji technologicznych i metod sterowania, a także zaprezentowane zostaną metody oceny wpływu systemu automatyki w powiązaniu z instalacjami technologicznymi na obniżenie zużycia energii przez budynki.

SMW LEGAL | BMS w zielonych zamówieniach publicznych – po dużej nowelizacji

Kamil Stolarski | Radca prawny

Kamil Stolarski | Radca prawny | Specjalizuje się w zakresie prawa umów handlowych i prawa gospodarczego, w tym wzorów kontraktowych i zabezpieczenia wierzytelności. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów realizujących największe inwestycje budowlane w Polsce. W zakresie jego zainteresowań leży także prawo administracyjne.
Od lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, najpierw w ramach kilku krakowskich kancelarii, dziś jako niezależny specjalista. Interesuje się kwestiami prawnymi związanymi z inteligentnym budownictwem, w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM.
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor artykułów naukowych i eksperckich, uczestnik wielu konferencji i projektów badawczych. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

BMS w zielonych zamówieniach publicznych – po dużej nowelizacji | Zamówienia publiczne to świat ambitnych wyzwań i trudnych decyzji determinowanych obowiązującymi przepisami prawa. W 2016 r. rynek zamówień publicznych spotkały duże zmiany. 28 lipca br. weszła w życie duża nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotknęły niemal wszystkiego, co jest związane z rynkiem zamówień publicznych. Konieczna jest zmiana wielu przyzwyczajeń, utartych rozwiązań i schematów.
Zmiany związane są również z nowym podejściem do zamówień publicznych. Coraz wyraźniej dostrzegany jest trend tak zwanych zielonych zamówień publicznych. Przejawia się on w dążeniu do zamawiania robót budowlanych zapewniających efektywniejsze wykorzystanie energii, wody i ogrzewania, a także zwiększenie komfortu przebywania w budynkach i zmniejszeniu wytwarzania odpadów. Wszystko to wymaga zapewnienia określonych rozwiązań z zakresu zintegrowanej automatyki budynkowej.
W trakcie szkolenia przedstawimy specyfikę zielonych zamówień publicznych na BMS w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z Prawo zamówień publicznych. Opowiemy o kluczowych aspektach prawa zamówień, które wpływają na specyfikę tego rynku.

+ O prelegencie

Kamil Stolarski | Radca prawny | Specjalizuje się w zakresie prawa umów handlowych i prawa gospodarczego, w tym wzorów kontraktowych i zabezpieczenia wierzytelności. Uczestniczył w obsłudze prawnej podmiotów realizujących największe inwestycje budowlane w Polsce. W zakresie jego zainteresowań leży także prawo administracyjne.
Od lat wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, najpierw w ramach kilku krakowskich kancelarii, dziś jako niezależny specjalista. Interesuje się kwestiami prawnymi związanymi z inteligentnym budownictwem, w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM.
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, autor artykułów naukowych i eksperckich, uczestnik wielu konferencji i projektów badawczych. Kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

+ O prelekcji

BMS w zielonych zamówieniach publicznych – po dużej nowelizacji | Zamówienia publiczne to świat ambitnych wyzwań i trudnych decyzji determinowanych obowiązującymi przepisami prawa. W 2016 r. rynek zamówień publicznych spotkały duże zmiany. 28 lipca br. weszła w życie duża nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotknęły niemal wszystkiego, co jest związane z rynkiem zamówień publicznych. Konieczna jest zmiana wielu przyzwyczajeń, utartych rozwiązań i schematów.
Zmiany związane są również z nowym podejściem do zamówień publicznych. Coraz wyraźniej dostrzegany jest trend tak zwanych zielonych zamówień publicznych. Przejawia się on w dążeniu do zamawiania robót budowlanych zapewniających efektywniejsze wykorzystanie energii, wody i ogrzewania, a także zwiększenie komfortu przebywania w budynkach i zmniejszeniu wytwarzania odpadów. Wszystko to wymaga zapewnienia określonych rozwiązań z zakresu zintegrowanej automatyki budynkowej.
W trakcie szkolenia przedstawimy specyfikę zielonych zamówień publicznych na BMS w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z Prawo zamówień publicznych. Opowiemy o kluczowych aspektach prawa zamówień, które wpływają na specyfikę tego rynku.

Polskie Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

|

10 wtajemniczeń zrównoważonych budynków

Ewa Kosmala | Członek Zarządu PLGBC

Ewa Kosmala | Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Technical Manager w Knauf Insulation | Tytuł mgr. inż. budownictwa ze specjalnością Fizyka Budowli otrzymała na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia krajowe i międzynarodowe CEM audytora energetycznego w budownictwie. Jest akredytowanym asesorem BREEAM International, a także autoryzowanym wykładowcą Narodowej Agencji Poszanowania Energii i sekretarzem komitetu ekologii PZiTB.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studia z zakresu marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W Knauf Insulation od roku 2007 pełni funkcję Technical Managera na Polskę i kraje Bałtyckie, a od 2012 także prokurenta. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli, współpracy z komitetami normalizacyjnymi oraz public affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie.

10 wtajemniczeń zrównoważonych budynków | Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jak takie obiekty powstają i czym się charakteryzują?

Podczas prezentacji zostaną przedstawione główne założenia budownictwa zrównoważonego, a także systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM i LEED.

Zielone budynki wyróżniają się spośród innych między innymi wysoką efektywnością energetyczną i jakością środowiska wewnętrznego, co jest bezpośrednio powiązane z inteligentnymi systemami sterowania budynkiem. Jakie są te korelacje? Jak BMS może podnieść zielone cechy budynku?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają Państwo podczas tej prezentacji i dyskusji.

+ O prelegencie

Ewa Kosmala | Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Technical Manager w Knauf Insulation | Tytuł mgr. inż. budownictwa ze specjalnością Fizyka Budowli otrzymała na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia krajowe i międzynarodowe CEM audytora energetycznego w budownictwie. Jest akredytowanym asesorem BREEAM International, a także autoryzowanym wykładowcą Narodowej Agencji Poszanowania Energii i sekretarzem komitetu ekologii PZiTB.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studia z zakresu marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W Knauf Insulation od roku 2007 pełni funkcję Technical Managera na Polskę i kraje Bałtyckie, a od 2012 także prokurenta. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli, współpracy z komitetami normalizacyjnymi oraz public affairs. Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie.

+ O prelekcji

10 wtajemniczeń zrównoważonych budynków | Zielony budynek, a dokładniej – budynek zrównoważony, to obiekt oszczędny, komfortowy i stworzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jak takie obiekty powstają i czym się charakteryzują?

Podczas prezentacji zostaną przedstawione główne założenia budownictwa zrównoważonego, a także systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków BREEAM i LEED.

Zielone budynki wyróżniają się spośród innych między innymi wysoką efektywnością energetyczną i jakością środowiska wewnętrznego, co jest bezpośrednio powiązane z inteligentnymi systemami sterowania budynkiem. Jakie są te korelacje? Jak BMS może podnieść zielone cechy budynku?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskają Państwo podczas tej prezentacji i dyskusji.