Współpraca

Producentów i dystrybutorów zainteresowanych wystawieniem i wzięciem udziału w Projekt BMS jako Partner prosimy o kontakt z:

Ewa Owsiak | +48 603 748 838 | eowsiak@lockus.pl

Małgorzata Mogilska | +48 605 868 610 | mmogilska@lockus.pl

Media branżowe zapraszamy do kontaktu z:

Zofia Wasilewska | +48 601 676 844 | zwasilewska@lockus.pl

Ekspertów i instytucje branżowe prosimy o kontat z:

Magdalena Foltyn | +48 603 568 379 | mfoltyn@lockus.pl