Z przyjemnością informujemy, iż do grona Patronów Merytorycznych i Ekspertów dołączyła firma SPIE Polska – koordynator projektu „Koszty operacyjne budynków biurowych”, na którego bazie powstał pomysł zaprezentowania tematu w kontekście wpływu systemów BMS na koszty operacyjne budynków biurowych. Spie Polska konsekwentnie realizuje strategię multitechnicznego facility management opierającą się na koncepcji kompleksowego i zintegrowanego zarządzania nieruchomościami, utrzymania budynków, instalacji i urządzeń w taki sposób, aby maksymalizować korzyści płynące dla ich użytkowników.