PROPTECH POLAND. Wsparcie sektora nieruchomości w procesie transformacji cyfrowej wszystkich jego obszarów: biur, retail, obiektów przemysłowych i magazynowych oraz generalnego wykonawstwa. Integruje korporacje, startupy i ekspertów, którzy wspólnie zmieniają jedną z kluczowych branż polskiej gospodarki. Łączy biznes ze środowiskiem akademickim oraz władzami samorządowymi, aby mieć dostęp do najnowszych innowacji i badań oraz realnie wpływać na kształt rynku nieruchomości. Proptech Poland to nowoczesna platforma współpracy, dzięki której możliwa jest wymiana wiedzy i wzajemna edukacja. Promuje innowacje i najnowsze technologie oraz ich twórców, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Tworzy pomosty z regionalnymi i światowymi organizacjami o podobnym profilu w celu wymiany wiedzy, doświadczeń, ale przede wszystkim rozwiązań technologicznych. Kreuje wspólną narrację i platformę komunikacji dla całego środowiska. Celem PROPTECH POLAND jest budowa silnego i sprawnego ekosystemu, w oparciu o sprawnie zarządzaną i szybko rozwijającą się organizację oraz szeroką sieć lokalnych i globalnych kontaktów. Proptech Poland jest współzałożycielem organizacji Proptech House Brussels, która zrzesza europejskie stowarzyszenia i środowiska Proptech i współpracuje ściśle z Komisją Europejską w zakresie rozwoju Proptech w Europie. Doradza oraz aktywnie uczestniczy we wszystkich procesach kluczowych dla transformacji cyfrowej sektora nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowych oraz przemysłowych. Współpracuje z liderami, którzy budują fundament przyszłego rozwoju branży real estate. Wspólnie poszukuje odpowiedzi na wyzwania firm z sektora, związanych ze zmianami technologicznymi, zmianami na rynku pracy, nowymi modelami biznesowymi opartymi o cyfrowe produkty i usługi.

Więcej >>