Pan Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), ekonomista z wykształcenia, z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem zawodowym weźmie udział w debacie i panelu dyskusyjnym. Cele zawodowe realizował w sektorze bankowo-finansowym, jako Dyrektor Inwestycyjny zarządzał portfelem 12 spółek NFI. Kierował szeregiem projektów w obszarze restrukturyzacji, prywatyzacji oraz inwestycji kapitałowych, zarządzał pionami biznesowymi w wielopoziomowych strukturach korporacyjnych. Aktualnie Prezes Zarządu KAPE, której misją jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Debata odbędzie się w drugim dniu konferencji – 13 października. Wkrótce przedstawimy kolejnych gości, uczestników panelu dyskusyjnego oraz tematy nad którymi będziemy debatować.

Więcej