Temat: Prezentacja buildingSMART podczas Projekt BMS 2018

Podczas tegorocznej edycji Projekt BMS, zostanie wygłoszona prelekcja pt. „BuildingSMART w Polsce – nowy etap cyfryzacji budownictwa.” Prezentacja poświęcona będzie powstaniu polskiego oddziału buildingSMART International, czyli jednej z najważniejszych organizacji międzynarodowych w branży budowlanej. Jej celem jest tworzenie, doskonalenie i promowanie otwartych standardów wymiany informacji w sektorze budowlanym oraz certyfikowanie oprogramowania i profesjonalistów. Polski oddział będzie zrzeszać́ uczestników rynku budowlanego, jak i ich partnerów biznesowych.

Prelekcję poprowadzi Kamil Stolarski -Radca prawny, partner zarządzający w SMW Legal, współorganizator polskiego oddziału buildingSMART i członek stowarzyszenia BIM Klaster, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

http://buildingsmart.org.pl/