Polityka prywatności aplikacji mobilnej wydarzenia Projekt BMS 2019

 

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności, tzn. określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej wydarzenia Projekt BMS 2019 (dalej „aplikacja”) przez spółkę Lockus
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych jest spółka LOCKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarżyńskiego 14, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023101, NIP 679-25-91-757, REGON 357089377 (dalej „Administrator”)
  3. Użytkownikiem aplikacji może być każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji
  4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prywatność Użytkowników w Internecie była chroniona.
  5. Aplikację Projekt BMS 2019 można zainstalować na takich urządzeniach mobilnych jak tablet lub telefon komórkowy po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store ;

– w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z  Apple AppStore

  1. Administrator zapewnia, że korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby narazić Użytkownika i tym umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
  2. Aplikacja w zależności od platformy może uzyskać jedynie dostęp do danych zbieranych „automatycznie” Do danych zbieranych automatycznie należą:

–  nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych

– identyfikator urządzenia

Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji.

  1. Danych zbieranych automatycznie nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia.
  2. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
  3. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore, a Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.