Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową. Wspiera sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. PLGBC rozwija proces projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

PLGBC przyczynia się do wzrostu świadomości, dostarczania informacji i ułatwiania dostępu do wiedzy dotyczącej green building oraz wzmacniania fundamentów budownictwa zrównoważonego w Polsce. PLGBC wytycza drogę do ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej, łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.

 

Więcej na stronie: https://plgbc.org.pl/o-nas/