Tegoroczna edycja Projekt BMS została objęta Patronatem Merytorycznym przez następujące Instytucje:

 

PROPTECH POLAND. Wsparcie sektora nieruchomości w procesie transformacji cyfrowej wszystkich jego obszarów: biur, retail, obiektów przemysłowych i magazynowych oraz generalnego wykonawstwa. Integruje korporacje, startupy i ekspertów, którzy wspólnie zmieniają jedną z kluczowych branż polskiej gospodarki. Łączy biznes ze środowiskiem akademickim oraz władzami samorządowymi, aby mieć dostęp do najnowszych innowacji i badań oraz realnie wpływać na kształt rynku nieruchomości. Proptech Poland to nowoczesna platforma współpracy, dzięki której możliwa jest wymiana wiedzy i wzajemna edukacja. Promuje innowacje i najnowsze technologie oraz ich twórców, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Tworzy pomosty z regionalnymi i światowymi organizacjami o podobnym profilu w celu wymiany wiedzy, doświadczeń, ale przede wszystkim rozwiązań technologicznych. Kreuje wspólną narrację i platformę komunikacji dla całego środowiska. Celem PROPTECH POLAND jest budowa silnego i sprawnego ekosystemu, w oparciu o sprawnie zarządzaną i szybko rozwijającą się organizację oraz szeroką sieć lokalnych i globalnych kontaktów. Proptech Poland jest współzałożycielem organizacji Proptech House Brussels, która zrzesza europejskie stowarzyszenia i środowiska Proptech i współpracuje ściśle z Komisją Europejską w zakresie rozwoju Proptech w Europie. Doradza oraz aktywnie uczestniczy we wszystkich procesach kluczowych dla transformacji cyfrowej sektora nieruchomości biurowych, handlowych, magazynowych oraz przemysłowych. Współpracuje z liderami, którzy budują fundament przyszłego rozwoju branży real estate. Wspólnie poszukuje odpowiedzi na wyzwania firm z sektora, związanych ze zmianami technologicznymi, zmianami na rynku pracy, nowymi modelami biznesowymi opartymi o cyfrowe produkty i usługi.

Więcej >>

 

SEQRED. Zespół doświadczonych specjalistów, który oferuje kompleksowe usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przeprowadza audyty, testy i wdrożenia najwyższej klasy rozwiązań bezpieczeństwa. Wspiera firmy w zakresie ochrony systemów IT oraz zapewnienia pracownikom odpowiedniej wiedzy i kompetencji z zakresu ochrony informacji. Specjalizuje się w zabezpieczaniu automatyki budynkowej, przemysłowej oraz infrastruktury krytycznej.

Więcej>>   

 

IFMA Polska. International Facility Management Association to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami. Do IFMA Polska należą właścicieli nieruchomości i osoby reprezentujące właścicieli nieruchomości, zarządcy nieruchomości, kierownicy technicznych, przedstawiciele firm świadczących usługi związane z obsługą nieruchomości w tym również firmy budowlane, architektoniczne, zarządzający projektami, kierownicy administracyjni oraz inne osoby odpowiedzialne za zakres związany z nieruchomościami w firmach jak również studenci kierunków związanych z rynkiem nieruchomości.

Więcej>>

 

PLGBC. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową. Wspiera sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. PLGBC rozwija proces projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. PLGBC przyczynia się do wzrostu świadomości, dostarczania informacji i ułatwiania dostępu do wiedzy dotyczącej green building oraz wzmacniania fundamentów budownictwa zrównoważonego w Polsce. PLGBC wytycza drogę do ekologicznie zorientowanej polityki budowlanej, łącząc głosy profesjonalistów, organizacji oraz firm zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.

Więcej>>

 

SSW Pragmatic Solutions. To połączenie innowacyjności i doświadczenia, dzięki któremu tworzone są dla klientów praktyczne rozwiązania ich finansowych, prawnych lub podatkowych problemów. Niezależnie od tego, czy poszukują Państwo efektywnych struktur podatkowych czy możliwości ekspansji biznesowej na nowych rynkach – służymy praktyczną poradą dopasowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. My nie śledzimy najnowszych trendów prawnych, podatkowych i biznesowych – my je po prostu wyprzedzamy. Dzięki temu nasze rozwiązania pomagają Państwu zawczasu przygotować się na wszelkie wyzwania, które przynosi rzeczywistość biznesowa zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości. Nasze kompetencje znajdują potwierdzenie w międzynarodowych rankingach takich jak Legal 500, Chambers Europe i IFLR 1000, tworzonych wyłącznie w oparciu o opinie klientów.

Więcej>>

 

Polska Rada Facility Management. Stowarzyszenie zrzeszające najważniejszych graczy na polskim rynku usług typu FM. Organizacja powstała z oddolnej inicjatywy firm z branży oraz redakcji magazynu „Real Estate Manager” w 2017 roku. Głównymi celem PRFM są przede wszystkim konsolidacja branży, oraz edukacja rynku w obszarze profesjonalnego świadczenia usług typu facility management.

Więcej>>