Przedstawiamy nowych Patronów Merytorycznych tegorocznej edycji konferencji Projekt BMS

Klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych jest platformą wspomagającą współpracę polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych. W ramach przedsięwzięcia przewidziane są działania związane z kształceniem specjalistów w najnowszych technologiach teleinformatycznych na potrzeby podmiotów gospodarczych. Zadania Klastra ICT bezpośrednio wiążą się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy. Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów „triady wiedzy” – tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu.

Czytaj więcej >>>

 

Polska Rada Facility Management to stowarzyszenie zrzeszające najważniejszych graczy na polskim rynku usług typu FM. Organizacja powstała z oddolnej inicjatywy firm z branży oraz redakcji magazynu „Real Estate Manager” w 2017 roku. Głównymi celem PRFM  są przede wszystkim konsolidacja branży, oraz edukacja rynku w obszarze profesjonalnego świadczenia usług typu facility management.

Czytaj więcej >>>