Panel dla Partnerów

DANE UCZESTNIKA PROJEKT BMS 2018

Wyrażenie zgód

Zabezpieczenie formularza. Należy zaznaczyć aby poprawnie wysłać formularz.
Sending

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOCKUS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: Wojciech Kwiecień, email: iodo@lockus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: a) przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o uczestnictwo Pani/Pana w wydarzeniach organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. , b) prowadzenia przez LOCKUS Sp. z o.o. działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodę c) udostępnianiem przez LOCKUS Sp. z o.o. Pana/Pani danych osobowych do celu działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodę
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom publicznym, podmiotom świadczącym usługi na rzecz LOCKUS Sp. z o.o. z zakresu: a) usługi prawnych, b) księgowości, c) marketingu, d) finansów, e) utrzymania systemów informatycznych, f) spółką tworzącym grupę kapitałową Unima2000,
oraz g) uczestnikom wydarzeń organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. h) partnerom wydarzeń organizowanych przez LOCKUS Sp. z o.o. i) podmiotom działających przy obsłudze i organizacji konferencji w której będzie Pani/Pan uczestniczył,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE)
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez LOCKUS Sp. z o.o. do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody lub przez okres czasu wymagany przepisami prawa.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  poprzez kontakt z LOCKUS Sp. z o.o. (telefonicznie pod numerem +48 12 298 05 83, mailowo: iodo@lockus.pl) lub za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Wycofanie zgód
8) ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy w zakresie uczestnictwa w wydarzeniu i jest warunkiem zawarcia umowy i jej wykonania.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.