Outsourcing Portal oraz Outsourcing&More objęło patronatem medialnym tegoroczną edycję Projekt BMS.

 

OutsourcingPortal  jest pełen treści merytorycznych  związanych z tematyką szeroko rozumianego outsourcingu, którego grupę docelową stanowią inwestorzy, usługodawcy jak również klienci firm z branży sektora outsourcingowego w tym również z takich branż jak BPO, SSC, KPO, ITO, HRO, facility management, car fleet management, outsourcingu na rynkach nieruchomości i innych.

 

Outsourcing&More to jedyny dwumiesięcznik sektora nowoczesnych usług dla biznesu, który jest regularnie wydawany w wersji polskiej i angielskiej w Europie. Czasopismo jest dostępne zarówno w wersji drukowanej oraz elektronicznej i porusza najważniejszą i najbardziej aktualną tematykę biznesową z dziedziny outsourcingu, centrów usług wspólnych, inwestycji zagranicznych, jak również zarządzania i zasobów ludzkich. Outsourcing&More regularnie dociera na biurka kadry menedżerskiej, do ambasad, izb gospodarczych i jest obecny na wydarzeniach biznesowych w Polsce i innych krajach w Europie.