Narodowa Agencja Poszanowania Energii działa od 1994 roku. Głównym celem działalności jest upowszechnianie inwestycji energooszczędnych i promowanie racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Centralnym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowym, specjalizuje się również w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu organizacji w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne), a także budynków użyteczności publicznej. NAPE prowadzi szkolenia i publikuje podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizuje projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. NAPE zajmuje się również przygotowaniem wniosków o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Europejskich i premie termomodernizacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora w Programie Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF. Weryfikujemy również projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.
Więcej informacji na stronie: www.nape.pl