W drugim dniu konferencji przyglądniemy się normie PN-EN 15232 i metodyce oceny wpływu systemów BMS na efektywność energetyczną budynków.

Sprawdzimy, jakie czynniki najsilniej wpływają na efektywność energetyczna budynków? Opowiemy na pytanie czy norma PN-EN 15232 pozwala zidentyfikować te czynniki oraz ocenić, w jakich warunkach systemy automatyki i zarządzania budynkami mają największy wpływ na efektywność energetyczną?

W prezentacji omówiona zostanie także klasyfikacja wpływu systemów automatyki i BMS na efektywność energetyczną budynków w zależności od zastosowanych rozwiązań instalacji technologicznych i metod sterowania.

Zaprezentowane zostaną również metody oceny wpływu systemu automatyki w powiązaniu z instalacjami technologicznymi na obniżenie zużycia energii przez budynki.

Prelekcje poprowadzi Pan Paweł Kwasnowski reprezentujący Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Więcej