Lider w obszarze efektywnego zarządzania energią – Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) objęła konferencję Projekt BMS 2016 patronatem honorowym. Agencja od 22 lat wspiera wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez poprawę efektywności energetycznej przy poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. KAPE świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie doradztwa energetycznego, wykonywania audytów energetycznych zakładów przemysłowych i obiektów budowlanych oraz projektowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Misją KAPE jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Więcej