Numeron – Brązowy Partner BMS

Firma Numeron specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie produkcją, obrotem, dystrybucją oraz zużyciem energii elektrycznej. Wykonuje kompleksowe prace związane z modernizacją układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez lokalnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego oraz Wolny Rynek Energii. Oferowane rozwiązania uwzględniają stały dostęp do danych pomiarowych – również w czasie rzeczywistym (on-line).

Firma stworzyła znany w środowisku system odczytowy dla liczników energii elektrycznej – programu ENERGIA® – jeden z najbardziej  popularnych w Polsce rozwiązań, które pozwalają Użytkownikom zoptymalizować zużycie energii i obniżyć związane z tym koszty.

Numeron oferuje również  usługi wdrożeniowe i usługi związane z modernizacją i rozbudową istniejących systemów oraz układów pomiarowych.

Zobacz więcej >>>

 

Positech – Brązowy Partner

Firma zajmuje się dystrybucją urządzeń i oprogramowania do systemów BMS i automatyki budynkowej oraz urządzeń do układów wentylacji i klimatyzacji.

Firma oferuje urządzenia, działające w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Zobacz więcej >>>