Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce.

Klaster rozwija i dostarcza rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branża budowlaną, informatyczną i automatyki przemysłowej. Dynamiczny rozwój wszystkich dziedzin gospodarki, a szczególnie tych związanych z nowymi technologiami, umożliwia tworzenie rozwiązań efektywnie wspomagających funkcjonowanie człowieka tak w miejscu jego zamieszkania, w bezpośrednim otoczeniu (aglomeracje miejskie, tereny wiejskie), jak i w miejscu pracy. Dodatkowo w dobie wzrostu cen energii widoczny jest również wzrost zainteresowania energooszczędnymi technologiami, technologiami „zielonymi”, oraz takimi, które mogą być przydatne w usprawnianiu życia nie tylko osobom pełnosprawnym, ale także osobom niepełnosprawnym i starszym.

Więcej na stronie: http://www.klasterzi.pl/aktualnosci/