International Facillity Management Association (IFMA) to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami

IFMA Polska zrzesza właścicieli nieruchomości i osoby reprezentujące właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości, kierowników technicznych, przedstawicieli firm świadczących usługi związane z obsługą nieruchomości w tym również firm budowlanych, architektonicznych, zarządzających projektami, kierowników administracyjnych oraz inne osoby odpowiedzialne za zakres związany z nieruchomościami w firmach jak również studentów kierunków związanych z rynkiem nieruchomości.

Więcej informacji na stronie: http://www.ifma.pl/pl/