Tegoroczna edycja konferencji Projekt BMS została objęta patronatem merytorycznym przez IFMA.

IFMA – International Facility Management Association to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami. Do IFMA Polska należą właścicieli nieruchomości i osoby reprezentujące właścicieli nieruchomości, zarządcy nieruchomości, kierownicy technicznych, przedstawiciele firm świadczących usługi związane z obsługą nieruchomości w tym również firmy budowlane, architektoniczne, zarządzający projektami, kierownicy administracyjni oraz inne osoby odpowiedzialne za zakres związany z nieruchomościami w firmach jak również studenci kierunków związanych z rynkiem nieruchomości.

Więcej >>