Kolejni Brązowi Partnerzy Projekt BMS

Numeron – Brązowy Partner BMS Firma Numeron specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie produkcją, obrotem, dystrybucją oraz zużyciem energii elektrycznej. Wykonuje kompleksowe prace związane z modernizacją układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez lokalnych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego oraz Wolny Rynek Energii. Oferowane rozwiązania
Zobacz więcej

Produal – Brązowy Partner

Produal to kompleksowy dostawca rozwiązań. W swojej ofercie posiada ponad 1000 produktów do sterowania, pomiaru, konfiguracji komponentów systemu, jak również elementów wykonawczych. Oferuje również  kompetentny lokalny serwis i wsparcie techniczne. Zobacz więcej >>>
Zobacz więcej

Srebrny Partner – Salto Systems

Firma Salto to lider na rynku najnowocześniejszych technologii. Od 17 lat redefiniuje świat elektronicznej kontroli dostępu. Działalność firmy to  przede wszystkim innowacyjność oraz nastawienie na potrzeby  klientów. Największy dostawca elektronicznej kontroli dostępu w Europie i jednym z największych na świecie. Obecnie firma działa już w ponad 90 krajach. Na całym
Zobacz więcej

Honeywell Srebrnym Partnerem

Honeywell to największe amerykańskie przedsiębiorstwo  z sektora oprogramowania i przemysłu. Opracowuje dostosowane do konkretnych branży rozwiązania, m.in. produkty i usługi z dziedzin lotnictwa i motoryzacji; systemy sterowania przeznaczone do budynków, domów i przemysłu; oraz zaawansowane materiały. Produkowane przez Honeywell technologie usprawniają funkcjonowanie samolotów, samochodów, domów, budynków, zakładów produkcyjnych i łańcuchów
Zobacz więcej

PLGBC Patronem Merytorycznym

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową. Wspiera sektor budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. PLGBC rozwija proces projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku,
Zobacz więcej

Klaster Zrównoważona Infrastruktura Patronem Merytorycznym

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. Klaster rozwija i dostarcza rozwiązania przydatne w obszarach związanych z branża budowlaną, informatyczną i automatyki
Zobacz więcej

IFMA – Patronem Merytorycznym trzeciej edycji Projekt BMS

International Facillity Management Association (IFMA) to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację a także wymianę doświadczeń pomiędzy jej członkami IFMA Polska zrzesza właścicieli nieruchomości i osoby reprezentujące właścicieli nieruchomości,
Zobacz więcej

NAPE – Patron Merytoryczny Projekt BMS

Narodowa Agencja Poszanowania Energii działa od 1994 roku. Głównym celem działalności jest upowszechnianie inwestycji energooszczędnych i promowanie racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Centralnym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowym, specjalizuje się również w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu organizacji
Zobacz więcej

WAGO poszerza grono tegorocznych Złotych Partnerów Projekt BMS 2018

W przypadku połączeń śrubowych niestaranny montaż i niedostateczny serwis mogą mieć fatalne skutki: poluzowane styki, zwarcia, porażenie prądem. Takiemu ryzyku WAGO od ponad 50 lat przeciwstawia technologię gwarantującą wysoką jakość i obniżającą koszty. Celem Wago  jest zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń stosowanych na całym świecie, niezależnie od personelu obsługującego. Dlatego
Zobacz więcej

GC5 poszerza grono Złotych Partnerów Projekt BMS 2018

Global Control 5-  GC5 tworzą specjaliści, którzy od lat profesjonalnie zajmują się zaawansowanymi systemami w dziedzinie automatyki budynkowej. Produkty dostarczane są i wdrażane we współpracy z partnerskimi firmami integratorskimi. Tworzone rozwiązania skonstruowane są na podstawie światowego standardu Niagara Framework®. Jest on  całkowicie skalowalnym rozwiązaniem dla projektów każdej wielkości. Zastosowano go
Zobacz więcej