Czy wdrożenie systemów BMS ma jakiekolwiek znaczenie dla realizacji założeń CSR? Pytanie wydaje się czysto retoryczne, nie zaprzeczymy bowiem płaszczyznom, które leżą u podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu. Wystarczy wymienić trzy spośród kluczowych obszarów: ochronę środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zaangażowanie i rozwój społeczności. W realizacji działań w każdym z tych obszarów BMS ma swój bezpośredni udział. Wdrożenie systemów BMS wpływa na zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, energooszczędność czy zachowanie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy.
Zatem BMS niezaprzeczalnie koreluje ze społeczną odpowiedzialnością biznesu a realizacja polityki CSR to źródło przewagi konkurencyjnej.