Piąta edycja szkolenia z zakresu systemów BMS.

Zapraszamy do udziały w piątej edycji szkolenia z zakresu systemów BMS.  Szkolenie odbędzie się w dniach 16-17.10.2019r. w siedzibie głównej firmy Lockus sp.z o.o Szkolenie skierowane jest do osób planujących wdrożenie bądź rozbudowę istniejących systemów opartych o rozwiązania BMS w budynkach przemysłowych, biurowych, hotelowych, użyteczności publicznej i innych. Tematyka szkolenia
Zobacz więcej

Produal Srebrnym Partnerem tegorocznej edycji Projekt BMS

W gronie Srebrnych Partnerów witamy firmę Produal działającą w branży automatyki budynkowej. Produal oferuje ponad 1000 produktów do sterowania, pomiaru, konfiguracji komponentów systemu, elementów wykonawczych, lokalny serwis i wsparcie techniczne. Więcej >>  www.produal.com
Zobacz więcej

Smart In Bronze Partner of the fourth edition of Projekt BMS!

During this year’s edition of Projekt BMS, the Smart In company will perform as a Bronze Partner, offering systems for: video monitoring and analysis, property management, fixed asset management, data visualization and analytics, safety, IT and equipment   More information here >> http://smart-in.eu/
Zobacz więcej

Smart In Brązowym Partnerem czwartej edycji Projekt BMS!

Podczas tegorocznej edycji Projekt BMS, w roli Brązowego Partnera wystąpi firma Smart In, która oferuje systemy dla: monitoringu i analizy video, zarządzania nieruchomościami zarządzania środkami trwałymi wizualizacji i analityki danych bezpieczeństwa IT oraz sprzęt Więcej informacji tutaj >> http://smart-in.eu/
Zobacz więcej

Finder Gold Partner!

In the group of Gold Partners we welcome Finder, which is a producer of industrial and home automation components. Finder’s activities can be seen here >>  
Zobacz więcej

Finder Złotym Partnerem!

W gronie Złotych Partnerów witamy firmę Finder, która jest producentem komponentów automatyki przemysłowej i domowej. Działalność firmy Finder można zobaczyć tutaj >>
Zobacz więcej

IFMA Patronem Merytorycznym Projekt BMS 2019!

Tegoroczna edycja konferencji Projekt BMS została objęta patronatem merytorycznym przez IFMA. IFMA – International Facility Management Association to prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym. Członkostwo w IFMA to szansa i możliwość osiągnięcia doskonałości w zarządzaniu nieruchomościami poprzez korzystanie ze standardów i dobrych praktyk tworzonych przez organizację a także wymianę doświadczeń pomiędzy
Zobacz więcej

IFMA Polska patrons substantively for the Projekt BMS 2019!

IFMA – International Facility Management Association is a prestigious global organization. Membership in IFMA is an opportunity and opportunity to achieve excellence in real estate management through the use of standards and good practices created by the organization as well as the exchange of experiences between its members. IFMA Polska
Zobacz więcej

Smay Brązowym Partnerem!

Grupa SMAY dołączyła do grona Brązowych Partnerów Projekt BMS 2019.  Smay od 30 lat dostarcza innowacyjne i kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji i ochrony przeciwpożarowej.  Producent wysokiej jakości akcesoriów, urządzeń i systemów wentylacyjnych, które spełniają najwyższe standardy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Zobacz film na YT obrazujący działalność Smay: https://www.youtube.com/watch?v=QuHJ-v9d8W0
Zobacz więcej